V oblasti tepelných izolací se objevil nový výrobek Isover TWINNER. Jde o sendvičovou izolační desku s protipožárními vlastnostmi.

 

Isover TWINNER je sendvičová tepelně a zvukově izolační deska. Tvoří ji izolační jádro z grafitové Isover EPS GreyWall izolace s navýšenými izolačními a protipožárními parametry a krycí deska Isover TF PROFI tloušťky 30 mm. Obě části jsou průmyslově slepeny lepidlem PUR.

 

Takto lze vyrábět izolační desky v tloušťkách 100 - 300 mm pro energeticky úsporné budovy. Konkrétně se vyrábí tloušťky izolačních desek:

 • 100 mm
 • 120 mm
 • 140 mm
 • 150 mm
 • 160 mm
 • 180 mm
 • 200 mm
 • 220 mm
 • 240 mm
 • 260 mm
 • 280 mm
 • 300 mm
Isover TWINNER

 

Součinitel λD = 0,034 W.m-1.K-1 do tloušťky 200 mm, nad 200 mm λD = 0,033 W.m-1.K-1). Izolační desky jsou samozhášivé a disponují vyšší protipožární účinností.

Izolační desky Isover TWINNER neobsahují CFC a HCFC - freony.

Hlavní výhody Isover TWINNER

 

 • protipožární vlastnosti - třída reakce na oheň B-s1, d0
 • vyhovuje požárním požadavkům dle ČSN 73 0810 bez použití požárně dělících pásů (0 - 22,5 m)
 • izolační vlastnosti λD = 0,033 - 0,034 W/mK
 • jednoduchá zpracovatelnost při minimální hmotnosti
 • dokonalá ochrana šedého EPS proti slunci (není nutné stínění, možná montáž z lávek)
 • běžné tloušťky izolace až 100 - 300 mm (vhodné i pro nízkoenergetické a pasivní domy)

Protipožární vlastnosti

Kromě standardních zkoušek v rámci certifikace byla velká pozornost věnována ověření protipožárních vlastností.

Izolační desky Isover TWINNER vyhovují třídě reakce na oheň B-s1, d0 a zároveň na základě zkoušky podle ISO 13 785-1 vyhovuje ČSN 730810 bez požárně dělících pásů a dále podle ISO 13 785-2 vyhovuje velkorozměrové požární zkoušce, která  simuluje chování zateplovacího systému v extrémních podmínkách plně rozvinutého požáru.

Během vlastních zkoušek nedošlo u Isover TWINNER k žádnému hoření ani podstatnému vývoji kouře. Zateplení fasády nešíří ani extrémní požár a zůstává celistvé, tzn., že nedošlo k žádnému odpadávání ani odkapávání částic zateplení.

 


| Sdílet: | | Další
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštevnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.