Firma Lias Vintířov, LSM, k.s. představuje vlastnosti pohledových konstrukcí z lehčených tvárnic Liapor.

Cementem pojené pohledové zdící prvky známé také pod názvem režné zdivo otevírají rozličné možnosti v architektonickém řešení interiérového i exteriérového zdiva (řešení fasád).

Důvody, proč fasády z režného zdiva rostoucí měrou vzbuzují zájem architektů a stavitelů, je třeba hledat v potřebě vytvářet stavby s originalitou a nezaměnitelností. Kombinační a kontrastní účinky pohledového zdiva s materiály jako sklo a kov hrají v moderní architektuře velkou roli. Tím stojí pohledové zdivo ve zvláštním postavení mezi průmyslovým masovým výrobkem a uměleckou potřebou realizace architektury. Mnoho známých architektů využívá možností pohledového zdiva, například stavby architekta Maria Botta otevřely ve Švýcarsku nové, atraktivní možnosti řešení v oblasti pohledového zdiva.

Formáty a barevnost zdiva

Průmyslová výroba ovlivnila nabídku formátů zdiva použitých pro řešení fasád a interiérového zdiva. Ve variaci formátu zdiva je potenciál, který lze využít při plánování moderního pohledového zdiva. Cementem pojené zdivo se vyrábí vibrolisováním. Používané formy dovolují v rámci možností výrobního zařízení volit variabilní formáty zdících prvků. Maximální velikost takového prvku je také závislá na maximální váze, která by měla respektovat snadnou manipulovatelnost na stavbě. Váhu lze do jisté míry snížit například velikostí vnitřních otvorů tvarovky, ale také použitím lehkého betonu. Lze realizovat také množství různých geometrií zdící tvarovky včetně rohových či polovičních prvků. Poměr délky prvku k výšce zásadně oslovuje vnímání jednotlivce, proto je základním tvůrčím prvkem. Estetický účinek pohledového zdiva vyplývá z poměru viditelné plochy prvku k maltové spáře. V závislosti na pozorované vzdálenosti nabývá na významu obraz spáry. Dimenze plochy prvku a obvyklá vzdálenost pozorování jsou tak parametry pro estetické hodnocení. Přitažlivost pro lidské oko tkví v rozpoznání pravidelností i kontrastů. Subjektivní rozhodnutí o líbení se či nelíbení se pozorovatel pojímá ve zlomcích sekund. Negativní pocity mohou vzniknout, pokud může být zdánlivě podobné okem identifikováno pouze s velkou námahou a pokud mohou být překročeny hranice tolerance. Tento princip má zásadní význam i pro dekorační prvky, barvu a strukturu. Vzhled zdiva z pohledových zdících prvků se hodnotí také prostřednictvím barevného řešení. Ve srovnání s jinými režnými prvky pro zdění (např. kámen) vykazuje cementové zdivo obzvláště široké spektrum barevných možností. Používané barvy by měli být odolné proti světlu a nepřízni počasí. Realizovatelné jsou barevné odstíny od žluté přes oranžovou po červenou, od fialové, různých odstínů modré přes tyrkysovou po zelenou a zpět přes žlutozelenou ke žluté. Intenzitu barvy a podíl bílé lze variovat v rámci velkého rozpětí. Barevného řešení je dosaženo pigmentací cementového tmele. Použitím bílých cementů lze zvýšit jas a úsporné využití minerálních pigmentů. Při hodnocení barevného účinku pohledového zdiva mohou vznikat problémy na povrchu tmavých zdících prvků. Tmavě zabarvené prvky mohou vykazovat výkvěty, které způsobuje hydroxid vápenatý, který se může uvolňovat při realizaci cementové malty ve větším a při spojování cementových prvků v menším rozsahu. Přítomnost vody v průběhu procesu spojování ve zdivu je řídícím parametrem pro tento výlučně opticky účinný efekt. Lze ho oslabit ošetřením pomocí vodou odpuzujících ochranných prostředků staveb, lze ho však použít také jako dekorační prvek (což se mnohým může zdát jako velmi kontroverzní názor). V barevném řešení lze v poslední době pozorovat trendy. Vedle bílé barvy je zájem především o „studené“ barvy. Tyto zahrnují zelené, modré a červené odstíny s malým podílem žluté. Pastelové odstíny, tedy barvy s vysokým podílem bílé, jsou rády kombinovány s intenzivnějšími barevnými odstíny. S ohledem na harmonický vzhled platí – ještě daleko více než u dekoračního prvku formát cihly – princip rozlišitelnosti jasně sledovatelný pro lidské oko.

Struktury povrchů

Struktury povrchů barevného pohledového zdiva lze v rámci materiálově technických pravidel variovat změnou křivky zrnitosti použitého kameniva. Příklad estetického účinku jemnozrnné struktury zdícího prvku ve srovnání s hrubě porézní strukturou je znázorněn na obrázcích. Významným kritériem při pozorování pohledového zdiva je vzdálenost odstupu od zdiva. Zajímavý účinek ukazují např. hrubozrnné povrchy zdiva ve srovnání s hladkými jasnými barvami probarvenými spárami. I jemnozrnné struktury mají porézní strukturu zrna. Pohledové zdivo použité v exteriérech v jakýchkoli strukturních variantách musí splnit požadavky na odolnost vůči mrazu a rychlé vysýchání díky vysoké difuzní schopnosti. Přednost hrubozrnných povrchů tkví v tom, že díky většímu množství pórů v případě mrazu nevzniká ohrožující krystalizační tlak. Absence kapilárních pórů podporuje difuzní chování porézních zdících prvků a zajišťuje rychlé vysychání. Propustnost vody hrubozrnných povrchů je z pohledu materiálově technického výhodou, ačkoliv se zdá být na první pohled zneklidňující. Na tuto okolnost se však musí dbát v samotné konstrukci zdiva. Žádný povrch zdiva není sám o sobě vodotěsný. Například systém dvouvrstvého zdiva tuto skutečnost velmi zohledňuje.

Návrh a provádění

Rozhodnutí pro architekturu pohledového zdiva předpokládá kreativitu, odhodlanost a potřebné odborné znalosti. Například při řešení fasád je vhodné s ohledem na vodotěsnost konstrukcí realizovat tzv. dvouvrstvé systémy, u nichž prostřednictvím vzduchové mezery tl. 3-5 cm zabráníme jakémukoliv kontaktu mezi stěnami. Výstupní otvory a těsnění ve spodní oblasti zdiva jsou projektovány pro odtok vody při silnějším dešti. Nemělo by se zapomínat na přerušení dlouhých částí zdí vhodnými dilatačními spárami. Při provádění pohledového zdiva je nutné doržovat normy a případná doporučení výrobcem stejně jako u klasického zdiva. Je ale vhodné v projektu zahrnout architektonickou část realizace a popsat řešení formátů, barvy, struktury včetně maltových. V poslední době se také často volí alternativa nátěru provedeného zdiva. Vhodnost nátěru je ale nutné konzultovat s projektantem, výrobcem nátěru či výrobcem zdiva. Pro vnitřní zdivo stačí obvyklé minerální nebo disperzní barvy. Nastříkání barev způsobí drsný povrch, natření oproti tomu poskytne spíše vyhlazený, klidnější obraz. Při použití pohledového zdiva může být problém při rozvodu instalací. Instalace lze během zdění vkládat přímo do spár. Je ale nutné s tímto aspektem počítat již při návrhu konstrukcí. Instalace lze vědomě „přiznat“, pak ale musí být instalace detailně plánovány jako vědomé ztvárnění. Je také třeba brát ohled na modulovou koordinaci (délka tvárnice + 10 mm maltová spára).

Pohledové zdivo Liapor

Tvárnice z lehkého betonu jsou cementové zdící prvky, které jsou vyráběny převážně z lehkého kameniva Liapor. V minulém roce byli na trh uvedeny dva druhy pohledového zdiva vyráběných z tohoto materiálu), které se od sebe odlišují tloušťkou. Dále jsou oba druhy vyráběny ve dvou strukturách, a to jemnozrnné a hrubozrnné. Obě varianty struktur jsou odzkoušeny na mrazuvzdornost a jsou tedy vhodné také do venkovního prostředí, kde je lze využít v jednovrstvém i dvouvrstvém systému. Rozmanitost vzhledu je ještě zvýšena tím, že tvárnice mohou být buď ponechány cementově šedé nebo mohou být probarveny. Byť jejich pórovitá struktura předurčuje velmi dobrou tepelnou izolaci, nebylo při vývoji cílem dosáhnout normových hodnot pouze samotnými tvarovkami. Zde se předpokládá využití osvědčených vícevrstvých systémů. Tyto tvarovky jsou ale vhodné i s ohledem na jejich malou tloušťku pro konstrukce akustické. Samotná tvarovka tloušťky 195 mm vykazuje hodnotu laboratorní neprůzvučnosti 50 dB, což ji dle normy ČSN 730532 předurčuje k použití u všech ostatních místností téhož bytu, veřejných prostorů domů (půdy, sklep), hotelích a ubytovacích zařízení u pokojů jiných hostů, v restauracích, společenských prostorech, v nemocnicích, kancelářích a pracovnách. Při použití složených konstrukcí s využitím pohledového zdiva a nosného zdiva lze docílit stavební neprůzvučnosti až 69 dB. Není nezbytně nutné dodržet tvary nabídnuté výrobcem. V případě potřeby mohou být speciálně vyrobeny i zvláštní formáty. Takové uplatnění našlo zdivo Liapor například při rekonstrukci jednoho z nejstarších a nejkrásnějších pražských divadel, a to Hudební divadlo Karlín. Rekonstrukce byla dokončena v roce 2006, kdy se památkově chráněná budova divadla stala ozdobou města a divadelní soubor se po několikaletém působení v Kongresovém centru se mohl vrátit na domovskou scénu. Pohledové zdivo Liapor zde bylo použito v technických a pomocných prostorech, prostorech pod jevištěm a v baletních sálech. Zajímavá struktura tvarovek Liapor umožnila použít zdivo jako režné, bez omítek. Jednalo se o tvarovky Liatherm 425, které vynikají velmi dobrou tepelnou izolací a tvarovky Liapor M 240, Liapor M 115, které vynikají velmi dobrou požární odolností, díky které se tvarovky Liapor velmi často nachází na stavbách v technických prostorách a suterénech, kde jsou tyto požadavky vyžadovány. V současné době probíhá výstavba Výstavního, sportovního, kulturního a kongresového centra Karlovy Vary, kde je pohledové zdivo Liapor použito v prostorách šaten, chodeb a v dalších technických prostorách.


Ing. Michala Hubertová
Oddělení Vývoj a kontrola jakosti


zdroj: www.liapor.cz

 

 


| Sdílet: | | Další
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštevnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.