V souvislosti se současným trendem snižování energetické náročnosti budov výrobci vyvíjejí stále nové konstrukční systémy a stavební materiály, které by bylo možné použít i u budov, kde není vhodné nebo nelze použít vnější zateplovací systém - řešením systémy vnitřního zateplení budov.

Systém vnitřního zateplení StoTherm In Comfort

2012-stoVýznamnou inovací a stavebně technickou funkcí systému StoTherm In Comfort je aktivní řízení vhkosti. Jde o schopnost pojmout do sebe vlhkost, která vzniká kondenzací páry pronikající z interiéru do exteriéru na vnější straně izolace - v tomto případě mezi tepelnou izolací a nosnou stěnou. Materiál kondenzát přijme a za příhodných podmínek se odpařuje do okolního prostředí, čímž nevzniká nepřijatelné hromadění kondenzátu v konstrukci.

StoTherm In Comfort je tepelně izolační materiál založený na bázi perlitu, což je kamenivo přírodního - vulkanického původu. Součinitel tepelné vodivosti: ? = 0,045 W/m.K

Zajímavou vlastností tohoto zateplovacího systému je také konstrukční tloušťka, kterou lze dobře využít při rekonstrukcích pro uložení rozvodů a instalací.

Aplikace desek

 1. zbavení se parozábranných prvků
 2. očištění a odmaštění povrchu
 3. zpevnění povrchu, pokud je jeho celistvost narušena
 4. nanesení lepicí stěrky StoLevell In Mineral prostřednictvím zubové stěrky 10x10 mm
 5. kladení izolačních desek StoTherm odspodu (svislé a vodorovné spáry se nelepí)
 6. stěrkování nerovností a spar maltou StoCell LD
 7. pokud bude na izolační desky aplikována další těžká vrstva, jako je např. obklad, je nutné desky kotvit hmoždinkami s kotvou (4ks/m2)
 8. pro lepší přídržnost finální stěrky s armováním se doporučuje penetrovat povrch (např. StoPrim Silikatu) a nechat schnou minimálně 3 hodiny
 9. rohy se opatří rohovými profily (např. (Sto-Gewebewinkel, Sto-Sicherheitsgewebewinkel nebo Sto-Rolleckwinkel)
 10. nanesení lepidla StoLevell In Mineral zubovou stěrkovačkou 6x6 mm
 11. do armovací stěrky StoLevell In Mineral se celoplošně uloží pás armovací tkaniny Sto-Glasfasergewebe F, přičemž tkanina musí ležet v horní třetině
  vrstvy. Armovací tkanina se napojuje s přesahem min. 10 cm.
 12. nanesení finální stěrky StoLevell In Clima

 

zdroj: www.sto.cz


 

Unger Diffutherm

2012-ciurUnger Diffutherm založený na použití dřevovláknité desky Udi IN RECO® je dalším systémem pro vnitřní zateplení budov od firmy CIUR, a.s.. I zde jde o materiál s vysokým podílem přírodních materiálů a i zde se jedná o difuzně otevřený systém. Vlhkost pronikající z interiéru kondenzuje na vnější straně izolace, kde se shromažďuje a dále uvolňuje do okolí.

Systém nabízí tepelně izolační charakteristiku - součinitel tepelné vodivosti s hodnotou  λ = 0,04 W/m.K

Aplikace desek

 1. zbavení se parozábranných prvků
 2. zpevnění povrchu, pokud je jeho celistvost narušena
 3. kladení desek Udi IN RECO®
  a kotvení prostřednictvím kotev UdiMONTAGE® SDH RECO pro dřevostavby
  a dřevěné podklady a UdiMONTAGE® SDM RECO pro
  zděné podklady (8ks / m2, desky by měly mít styk s podkladem aspoň z 80%)
 4. Na izolační desky bude nanesena stěrka UdiMULTIGRUND® cca 6,5 kg/m2. Je to speciální vnitřní stěrka, která náleží k systému a která ohraničuje přebytečnou hydroskopickou vlhkost, zajišťuje postup vysychání a zohledňuje neznámou základní, tzv. počáteční vlhkost. Do stěrky bude vložena armovací tkanina UdiARMIERUNG® ve vrchní třetině s přesahem na spojích 10 cm.
 5. povrch je třeba čistě stáhnout. Pokud následuje pouze nátěr, vyhladíme povrch filcem. Pokud bude povrch omítán, vytvoříme strukturu ozubeným
  hladítkem.

 

zdroj: www.ciur.cz

 

 

 

 


| Sdílet: | | Další
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštevnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.