U vrstvené stěny KMB SENDWIX přebírá tepelně izolační vlastnosti izolační vrstva z polystyrénu nebo minerální izolace. Toto jsou materiály s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Nosná vrstva z vápenopískových kvádrů tím může plně uplatnit své vynikající vlastnosti jako je pevnost a únosnost, vysoká zvukově izolační a akumulační schopnost.

1. Nosné zdivo

U vrstvené stěny KMB SENDWIX přebírá tepelně izolační vlastnosti izolační vrstva z polystyrénu nebo minerální izolace. Toto jsou materiály s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Nosná vrstva z vápenopískových kvádrů tím může plně uplatnit své vynikající vlastnosti jako je pevnost a únosnost, vysoká zvukově izolační a akumulační schopnost.

2. Vysoká objemová hmotnost

1800 kg m3

3. Vysoká pevnost

Vápenopískové cihly

Formát VF NF 2DF 4DF 5DF 8DF 8DF-LP
Pevnost v tlaku (MPa) 30 30 35 15 35-40 15 20


Pevnost v ohybu 3,6 MPa

Nosná stěna z vápenopískových kvádrů

Výpočtová pevnost zdiva v dostředném a mimostředném tlaku Rd (MPa)
Pevnostní značka cihel Pevnostní značka malty
M5 M10 M15 M20
P15 1,8 2,2 2,4 2,6
P20 2,2 2,7 3 3,2
P25 2,5 3 3,3 3,5
P30 2,7 3,2 3,5 3,7
P35 3 3,5 3,8 4
P40 3,2 3,7 4 4,2

 

4. Mrazuvzdornost

Vápenopískové cihly M25, M50

5. Zvukově-izolační vlastnosti

Vápenopískové cihly - hodnoty vypočtené

Tl. zdiva (mm) 115 140 240 290
R´w (dB) 42 43* 45* 48* 54* 53 54*
Druh zdiva 4DF NF VF 8DF 8DF-LP 5DF 5DF

*hodnoty naměřené

R´w = Rw - k ; k = 2
R´w - vážená stavební neprůzvučnost - požadavek normy
Rw - vážená laboratorní neprůzvučnost

6. Tepelná jímavost

Materiál Objemová hmotnost (kg.m-3) Tepelná vodivost (Wm-1K-1) Měrná tepelná kapacita (J.kg-1K-1) Faktor difuzního odporu ( - )
Vápenopísková cihla 1800 0,86 900 6
Cihelný termoblok 800 0,38 960 7
Plynosilikátové tvárnice 550 0,17 840 7 - 10


Tepelná jímavost (b)
b = ? . c . ?

7. Požární odolnost

Reakce na oheň: třída A1

Tl. stěny (mm) Požární odolnost (min)
115 120
240 180

 

8. Tvarová / Rozměrová přesnost

 

9. Barevné provedení

Bílá, žlutá, červená, další barvy dle dohody.

10. Hygienické požadavky

Index hmotnostní aktivity na základě hmotnostních aktivit 40K, 226Ra, 228Th nepřesahuje směrnou hodnotu I 0,5 stanovenou vyhláškou č. 307/2002 Sb., příloha č. 10, tabulka č. 1.


zdroj: KM Beta (www.sendwix.cz)

 


| Sdílet: | | Další
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštevnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.