Broušené cihly si našly svoje místo i na našich stavbách a jejich obliba vzhledem k úsporám materiálu i přesnosti zdění neustálé vzrůstá. V současnosti na náš trh vstupuje již „druhá“ generace.

Broušené cihly nově a jinak

Poprvé se přitom nejedná o dovozové výrobky, ale cihly vlastní výroby, které produkuje firma Wienerberger cihlářský průmysl v nově otevřeném závodě v Jezernici na Moravě.

Po první řadě broušených cihel Porotherm CB, kterou firma Wienerberger dovážela ze svých závodů v Rakousku a jako první k ní poskytovala i technologické poradenství pro tenkovrstvé zdění, se nyní na trh dostává značně pozměněná řada. Nové broušené cihly doznaly oproti stávajícím mnohých změn a také některých vylepšení. Původní řada Porotherm CB nabízela čtyři formáty:

  • Porotherm 45 CB
  • Porotherm 38 CB
  • Porotherm 25 CB
  • Porotherm 12 CB

Ačkoli se jedná o vysoce kvalitní zdivo, při vytváření vlastní sortimentní řady bylo přihlíženo jak k používaným rozměrům cihel u nás, tak k výsledkům optimalizace tvaru doplňkových cihel P+D pro eliminaci lineárních tepelných mostů v ostění otvorů. Nová řada (na trhu od ledna 2006) nabízí dosud sortiment s pěti formáty broušených cihel, ale do budoucna se plánuje její další rozšíření. Spolu s novými cihlami byl uveden i nový typ pracovních pomůcek pro speciální technologii tenkovrstvého zdění.

Broušené cihly z produkce závodu Jezernice lze získat v těchto formátech:

  • Porotherm 44 CB
  • Porotherm 40 CB
  • Porotherm 30 CB
  • Porotherm 24 CB
  • Porotherm 11,5 CB

K prvním třem výrobkům jsou k dispozici i speciální doplňkové tvary.

Vlastnosti jednotlivých formátů

Porotherm 44 CB

Cihla Porotherm 44 CB (44/24,8/24,9 cm) je určena pro jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo, a to při spotřebě 16 kusů/m2.

Zdivo z tohoto materiálu má laboratorní váženou neprůzvučnost Rw = 48 dB při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek Porotherm 364 kg/m2.

Součinitel prostupu tepla tohoto neomítnutého zdiva při použití speciální malty pro zdění na tenkou spáru dosahuje hodnoty U = 0,31 W/(m2·K). Pro doplnění zdiva na koncích stěn a v ostěních lze využít tzv. půlky – cihly Porotherm 44 1 K CB – a koncové cihly Porotherm 44 K CB, pro jednoduché řešení rohů při dodržení vazby zdiva jsou určeny cihly Porotherm 44 R CB.

Porotherm 40 CB

Porotherm 40 CB (40/24,7/24,9 cm) je vhodný pro stejný typ zdiva jako předchozí cihla a nabízí i stejně širokou škálu doplňků. Na metr čtvereční je potřeba také 16 kusů cihel.

Součinitel prostupu tepla tohoto zdiva při použití speciální malty pro zdění na tenkou spáru dosahuje hodnoty U = 0,34 W/m2K.

Porotherm 30 CB

Cihelný blok Porotherm 30 CB (30/24,7/24,9 cm) je použitelný pro jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo, z doplňků lze využít cihlu poloviční Porotherm 30 1 CB. Spotřeba na metr čtvereční je 16 kusů. Součinitel prostupu tepla zdiva bez omítek je U = 0,52 /(m2·K).

Porotherm 24 CB

Cihly Porotherm 24 CB (24/37,2/24,9 cm) se uplatní v jednovrstvém vnějším i vnitřním nosném i nenosném zdivu při spotřebě necelých 11 ks/ m2.

Porotherm 11,5 CB

Porotherm 11,5 CB (11,5/49,7/24,9 cm) je vhodný jak pro vnitřní nenosné příčky, tak jej lze použít i jako přizdívku tepelné izolace v místě železobetonových ztužujících věnců nebo pro ochrannou část vrstveného zdiva. Spotřeba cihel na metr čtvereční je 8 kusů.

Doplňky v high-tech stylu

Naprosto převratnou novinku v sortimentu broušených cihel představují doplňkové formáty broušených cihel, zejména koncové a poloviční cihly.

Oproti předchozímu provedení mají nyní dva velké otvory kryté tenkou přepážkou, které dodávají celému systému na dokonalosti. V případě využití do ostění se „vyklepne“ pouze jedna přepážka z těchto dvou vedle sebe umístěných otvorů, a to ta, která je v místě budoucího rámu okna nebo dveří. V ostění se poloviční a koncové bloky vyzdívají střídavě po vrstvách nad sebe tak, aby kapsy vzniklé po jejich zazdění a následném vyklepnutí patřičných přepážek vytvořily svislou drážku. V parapetu se koncové cihly kladou do lože z tepelně izolační malty pro zdění vedle sebe řeznými plochami na sraz tak, aby kapsy byly shora, směrem k rámu okna, a plynule na sebe navazovaly. Zdění ostění a parapetu je nutné provádět pečlivě, pak je zaručen optimální výsledek. Do drážky, která vznikne napojením kapes pod sebou nebo vedle sebe, se buď vlepí nebo napevno zamáčkne pruh speciálního izolantu – extrudovaného polystyrenu XPS o tloušťce 40 a šířce 90 mm – a teprve mezi takto zaizolované drážky se osadí okno. Díky novému řešení detailů ostění a parapetů tak dojde k výrazné eliminaci lineárního tepelného mostu v místech napojení stěny na výplně otvorů.

V případě použití polovičních koncových cihel v rohové vazbě se přepážky vyklepávají u obou otvorů. Vzniklé kapsy mezi poloviční a rohovou cihlou se pro zajištění pevnosti rohové vazby vyplňují tepelně izolační maltou.

Broušené cihly nabízejí mnoho výhod

Cihly broušené, kterou jsou určeny pro všechny typy zděných staveb, jsou přesně zabroušeny na výšku 249 mm. Tato úprava umožňuje provádět ložné spáry o tloušťce pouhý 1 mm. Oproti nebroušeným blokům zaručuje uvedené řešení snížení pracnosti zdění až o 25 %, úsporu malty pro zdění o 84 %, zásadní snížení technologické vlhkosti vnesené do stěny při zdění a následné rychlejší vysychání zdiva, odstranění dílčích tepelných mostů, které představují ložné spáry mezi jednotlivými vrstvami cihel z obyčejné malty a v neposlední řadě také minimum úklidových prací. Zdivo z broušených cihel je cca o 5,5 % ekonomicky výhodnější než zdivo z cihel P+D, důvodem je právě menší pracnost a nižší spotřeba malty.

Použitá technologie tenkovrstvého zdění minimalizuje možnost vzniku trhlin v omítce v místech ložných spár. Při stejné tloušťce zdiva se zvyšuje tepelný odpor, významná je i úspora technického vybavení staveniště (není potřeba např. míchačka atd.).

Cihla k cihle skoro bez malty

Pro dosažení všech výhod, které Porotherm CB nabízí, je nutné věnovat velkou pozornost založení první vrstvy cihel. Tato vrstva se zakládá na dokonale vodorovnou a souvislou vrstvu malty (ne na pruhy malty), která nesmí být tenčí než 10 mm. Pro tuto první vrstvu je určena speciální Porotherm CB zakládací malta.

Zdění obvodových stěn začíná osazením rohových bloků. Pro práci zde platí stejná pravidla jako v případě systému Porotherm P+D. Mezi osazené rohové a následně poloviční cihly (z důvodu dodržení správné vazby rohu) s vyklepnutými přepážkami se ukládají do maltového lože jednotlivé cihly první vrstvy. Při práci je nutné dbát zejména na správnou konzistenci malty – cihly by mělo být možné pohodlně vyrovnat, nesmí se však příliš vtlačovat do malty. Výškové rozdíly mezi jednotlivými bloky přitom nesmí překračovat 1 mm, jinak by je nebylo možné vyrovnat tenkou vrstvou malty v ložné spáře.

Od druhé vrstvy cihel se pro zdění používá speciální Porotherm CB malta pro tenké spáry, která je dodávána společně s cihlami a jejíž cena je zahrnuta v ceně cihel. Maltu je možné nanášet dvěma způsoby. Při první metodě pomocí nanášecího válce se malta dávkuje do zásobníku válce, odkud se dostává při rovnoměrném pohybu válce na ložnou plochu již položených cihel. Na tuto vrstvu se ukládá další vrstva cihel.

Při druhé metodě se cihly namáčejí do malty tak, že se spodní ložná plocha rovnoměrně ponoří do malty pro tenké spáry, maximálně do hloubky 5 mm. Takto namočená cihla se ihned osazuje do zdiva. Toto nanesené množství malty přitom naprosto postačuje pro pevné spojení jednotlivých cihel.

Pro napojení vnitřních nosných stěn a příček a celkové zjednodušení práce se systémem Porotherm CB se doporučuje používat vhodné speciální ploché nerezové kotvy – řečí nových evropských norem „smykové spony“. Tyto spony se vkládají již při zdění do spár přesně v místě, kde bude stěna či příčka k vyzdívané stěně dodatečně připojena.

Cihly Porotherm CB nabízejí skutečně mnoho výhod. Stačí je jen umět dobře využít a díky tomu na mnoho let získat kvalitní bydlení.

 


zdroj: http://www.wienerberger.cz


| Sdílet: | | Další
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštevnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.