Nižší objemová hmotnost, stejná pevnost a ještě lepší tepelná izolace. To je stručná charakteristika klíčové novinky v sortimentu pórobetonového zdicího systému YTONG.

Stěna z bílého pórobetonu YTONG LAMBDA je jedinou zděnou konstrukcí na trhu, která dokáže při rozumných tloušťkách bez dodatečného zateplení bezpečně překročit veškeré normové požadavky a doporučení na obvodové stěny budov.

Dalším zlepšením unikátních tepelně izolačních vlastností zpřístupňuje YTONG LAMBDA nízkoenergetické stavby široké veřejnosti. S běžnými pořizovacími náklady, nízkou staveništní pracností a jednoduchou technologií provádění dokáže každý projektant i stavební firma dosáhnout výsledků, které byly dosud vyhrazené pouze stavbám s nadstandardními rozpočty.

Ytong

Zdravé vnitřní prostředí

Díky bezkonkurenční hygienické a zdravotní nezávadnosti i schopnosti přirozeně regulovat vlhkost vzduchu v interiéru je YTONG LAMBDA ideálním stavebním materiálem pro moderní stavby s vysokými požadavky na kvalitu mikroklimatu v interiéru.

Přesná rychlá stavba

Přesné rozměry a lepení na tenkovrstvou maltu zachovávají výjimečnou přesnost výstavby a vysokou produktivitu práce zdicího systému YTONG, což se příznivě odrazí v celkových nákladech každé stavby.

Cenný prostor navíc

Vynikající tepelná izolace a dostatečná únosnost umožňují snížení tloušťky obvodových stěn na minimum. S uceleným zdicím systmem YTONG LAMBDA pro stěny tloušťky 375 mm dochází k zásadním úsporám zastavěného prostoru i ke zjednodušení dopravy a manipulace s materiálem.

Jistota pro investora

Díky příznivé ceně a snadné realizaci je YTONG LAMBDA skvělým řešením pro všechny investory, kteří hledají bezpečné, jednoduché a ekonomické řešení pro výstavbu s dostatečnou rezervou nad požadavky všech stavebních norem.

Víte, jak uspořit až 50 % nákladů na vytápění bez prodražení stavby?

Roční tepelná ztráta obvodovými stěnami (MWh)

plocha obvodových stěn*
požadavky normy keramické zdivo YTONG LAMBDA
standard tep. izolační
m2 tl. zdiva (mm) 400 440 440 375 500
součinitel prostupu tepla
U (Wm2/K)
0,38 0,35 0,33 0,26 0,26 0,19

 

Technické informace YTONG LAMBDA

Specifikace

Tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I

Norma/předpis

ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků
PN 72 3630 Výrobky z pórobetonu

Použití

Nosné i nenosné obvodové tepelně izolační stěny energeticky úsporných budov

Profilování

S dvojitým perem a drážkou a úchopovými kapsami (PDK) nebo hladké
Šířky: 300 a 375 mm

Rozměrové tolerance

Délka/šířka: ± 1,5 mm
Výška: ± 1,0 mm

Zpracování

Přesné zdění na tenké maltové lože tl. 1 - 3 mm.
Zásadně dodržovat plnoplošné maltování celé ložné spáry.
Pro nanášení malty používat výhradně speciální zubaté lžíce YTONG odpovídající šířky.

Malta

YTONG - tenkovrstvá zdicí malta

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky:
Sádrové a vápenno-sádrové omítky.
Keramické obklady je možné lepit přímo na zdivo bez nutnosti předchozí úpravy.
Vnější omítky:
Lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé

Doporučené vlastnosti omítek:

  • objemová hmotnost 800 až 1200 kg/m3
  • pevnost v tlaku 2 až 5 N/mm2
  • pevnost v tahu za ohybu 0,5 N/mm2
  • přilnavost 0,5 N/mm2
  • nasákavost w 0,5 kg.m-2.h-0,5
  • dodržovat tloušťku omítek doporučenou výrobcem

Základní vlastnosti materiálu a zdiva

třída pórobetonuP2-350 
Pevnost v tlaku zaručená 2,0 N/mm2
Pevnost v tlaku průměrná 2,2 N/mm2
Objemová hmotnost v suchém stavu max. 350 kg/m2
Součinitel tepelné vodivosti - lambda 10 DRY 0,085 Wm/k;
Faktor difúzního odporu µ 5/10 -
Měrná tepelná kapacita c 1,0 kJ/kg.K
Vlhkostní přetvoření 0,2 mm/m
Přídržnost 0,3 N/mm2
Charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tlaku fk dle ČSN EN 1996-1-1 1,44 N/mm2
Výpočtová hmotnost zdiva bez omítek 500 kg/m3

 

Stavebně technické parametry neomítnutého zdiva P2-350

zdivo

tloušťka
mm
součinitel tepelné vodivosti

lambda
W/mK
součinitel prostupu tepla stěny
U
při U=0
W/m.K
tepelný odpor stěny
R
při U=0
m.K/W
součinitel prostupu tepla stěny
U
při U=0,045
W/m.K
tepelný odpor stěny
R
při U=0,045
m.K/W
požární odolnost


REI
375 0,085 0,23 4,26 0,26 3,71 180
300 0,085 0,28 3,41 0,32 2,97 180

 

Sortiment, spotřeby, expediční údaje

 rozměry
šířka, výška, délka
provedení

spotřeba malty

směrná pracnost zdění

počet tvárnic na paletě

plocha zdiva na paletě

objem zdiva na paletě

 mm-kg/m3h/m3h/m2ksm2m3
P2-350 375x249x599 PDK 3,8 1,50 0,56 24 3,6 1,35
P2-350 300x249x599 PDK 4,0 1,55 0,47 30 4,5 1,35
P2-350 375x249x599 HL 5,2 1,50 0,56 24 3,6 1,35
P2-350 300x249x599 HL 4,2 1,55 0,47 30 4,5 1,35

zdroj: www.xella.cz

 


| Sdílet: | | Další
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštevnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.